Accueil > Jobs > Adjunct-chef (m/v/x) voor de wasserij

Adjunct-chef (m/v/x) voor de wasserij

Wolu-Facilities werft aan een ADJUNCT-CHEF (m/v/x) voor de wasserij

Opdracht

Ondersteunen van de verantwoordelijke van de Dienst door in te staan voor het dagelijks beheer van de wasserij.

De wasserij heeft als opdracht om het linnen te wassen voor de gebruikers (bewoners van het Sint-Lambrechtstehuis en bepaalde personeelsleden).

Functie

 • Het onderhoud van het wasgoed controleren :
  o Schatten en becijferen van de noodzakelijke activiteiten om het wasgoed te onderhouden ;
  o Controleren van de kwaliteit van het productiemateriaal ;
  o Meedoen met de uitvoering van de activiteiten van de dienst.
 • De technische middelen beheren :
  o Bepalen welke middelen nodig zijn (materiaal en producten) ;
  o Controleren van het gebruik en de goede werking van de machines ;
  o Controleren van of instaan voor het beheer van de voorraden en de bevoorrading ;
  o Controleren van of instaan voor de ontvangst, de behandeling en de verdeling van het wasgoed.
 • De hiërarchie informeren en adviseren :
  o Signaleren van storingen ;
  o Adviseren over de organisatie van de dienst.
 • (Doen) toepassen van de veiligheids- en hygiëneregels ;
 • De dienstploeg omkaderen ;
  • Programmeren en plannen van de activiteiten van de andere werknemers, en indien nodig met de andere ploegverantwoordelijken van andere diensten ;
  • Het werk herverdelen in functie van de noden, prioriteiten, competenties en vaardigheden van de medewerkers ;
  • De richtlijnen uitleggen en waken over hun toepassing (meer bepaald de veiligheids- en hygiëneregels) ;
  • Aanpassen van de interventieprocedures, de planning van het werk ;
  • Controleren van de uitvoering van het werk, de kwaliteit van de tussenkomsten, de naleving van de termijnen ;
  • Gebruiken van de opvolgingsinstrumenten om het werk te controleren ;
  • De ontwikkeling van vaardigheden en de verbetering van de beroepspraktijken van de medewerkers ondersteunen ;
  • De medewerkers informeren ;
  • De medewerkers in moeilijkheden identificeren en signaleren ;
  • Conflicten voorkomen, opsporen en regelen ;
  • Deelnemen vaan de evaluatie van de medewerkers ;
  • De prikklok beheren ;
  • Incidenten signaleren ;
 • Beschermingsmiddelen : deelnemen aan het beheer van brandalarmsystemen.

Profiel

 • Beschikken over een getuigschrift van het hoger secundair onderwijs ;
 • Een eerste ervaring hebben (ongeveer 5 jaar) in een gelijkaardige functie (wat betreft inhoud van de functie) ;
 • De procedures voor het behandelen van wasgoed kennen (troef) ;
 • De organisatie, het functioneren en de activiteiten van de instellingen kennen of deze informatie zeer snel kunnen verwerken ;
 • Kennen van de kantoorsoftware (MS Office) en zich in staat voelen om nieuwe informaticatools die specifiek zijn voor instellingen (Uniweb, bijvoorbeeld) snel onder de knie te krijgen ;
 • Georganiseerd, nauwgezet en methodisch zijn ;
 • Autonoom en assertief zijn, in staat zijn om initiatieven te nemen en stressvolle en/of noodsituaties te beheersen ;
 • Beschikken over managementcompetenties : luistervaardigheid, pedagogie, teamwerk, besluitvormingsvaardigheden, vermogen tot dagelijkse communicatie met het hoofd van de afdeling.

Wij bieden :

Een voltijdse overeenkomst van onbepaalde tijd niveau C4, gratis openbaar vervoer, een hospitalisatieverzekering, een aangepast individueel opleidingsplan, en een ontwikkeling in een stabiele en aangename omgeving.

Geïnteresseerd ?

Stuur uw kandidatuur (CV en motivatiebrief) ten laatste voor 03/03/2019 bij voorkeur per e-mail naar het adres jobs2018-024@cpas.woluwe1200.be met verplicht de referentie BUANDERIE_CHEF ADJOINT.

Agenda


Tous les événements

© 2019 - CPAS Woluwe-Saint-Lambert

Intranet | Disclaimer | Plan du site | Contact