Homepagina > Jobs > Exploitatieverantwoordelijke ICT (m/v/x)

Exploitatieverantwoordelijke ICT (m/v/x)

Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Sint-Lambrechts-Woluwe gaat, in het kader van de versterking van zijn afdeling ICT, over tot aanwerving van een EXPLOITATIEVERANTWOORDELIJKE ICT (m/v/x)

Met een voltijdse arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, graad A4 met onmiddellijke indiensttreding.

Belangrijkste opdrachten :

Hij/zij staat in voor de volgende belangrijkste opdrachten :

 • Hij/zij zorgt voor het dagelijks beheer van de exploitatie van de netwerken en van de Helpdesk om de gebruikers toegang te geven tot betrouwbare gegevens en te zorgen voor de prestaties, veiligheid en stabiliteit van de netwerken.
 • Om ervoor te zorgen dat het OCMW beschikt over IT-systemen die voldoen aan de behoeften van zijn gebruikers en partners, rekening houdend met technologische ontwikkelingen, stelt hij/zij alles in het werk om de prestaties en de evolutie van het netwerk te waarborgen.
 • Hij/zij plant de uitwerking, uitvoering en realisatie van projecten in het kader van het beheer van de activiteiten van de andere afdelingen. Zo bepaalt hij/zij het budget, de medewerkers en de middelen die nodig zijn naargelang de doelstellingen om de projecten tijdig te realiseren.
 • Enerzijds staat hij/zij in voor het beheer, het toezicht, de evaluatie en toekenning van de bevoegdheden van de medewerkers die worden ingeschakeld bij het project. Anderzijds ziet hij/zij toe op een correcte verdeling van de taken en stimuleert hij/zij de samenwerking tussen de medewerkers met het oog op meer efficiëntie binnen de projectgroep.
 • Hij/zij is bovendien de adjunct van de Afdelingsdirecteur en, onder zijn rechtstreekse leiding, assisteert en ondersteunt hij/zij hem met zijn dagelijks werk en met de specifieke opdrachten die hem worden toevertrouwd.
 • In geval van afwezigheid van de Directeur :
  • Vervangt hij/zij de Directeur als contactpersoon en als vertegenwoordiger van de Afdeling, met name binnen het Directiecomité. Hij/zij handelt in het kader van het mandaat dat hem/haar werd toevertrouwd door de Directeur voor de uitoefening van zijn/haar functies en het vervullen van zijn/haar taken ;
  • Hij/zij coördineert de taakverdeling en controleert de uitvoering, de deadlines, de kwaliteit en de doelmatigheid hiervan ;
  • Hij/zij staat in voor de continuïteit van de dienstverlening en beheert de uurroosters.

Activiteiten :

 • De nodige instrumenten voorzien om de prestaties en de veiligheid van het netwerk te verzekeren ;
 • Waarborgen dat op elk moment de activiteiten van het OCMW zonder onderbreking kunnen voortgezet worden door de stabiliteit van het netwerk en de beschikbaarheid van de gegevens (via een procedure van back-up en DRP en het gebruik van doelmatige en evolutieve anti-virusprogramma’s) ;
 • Meewerken aan het vastleggen van de IT-doelstellingen en mee instaan voor de organisatie, de coördinatie en de uitvoering van projecten ;
 • Een project definiëren, met zijn beperkingen, deadlines voor uitvoering, de noodzakelijke middelen, het te behalen resultaat en de uitwerking, uitvoering en realisatie ervan plannen en de implementatie en opvolging beheren ;
 • Rapporteren aan de directie met rapporten en specifieke analyses, helpen bij de keuze van goede prestatie-indicatoren en deze automatiseren om te beschikken over regelmatige en snelle balanced scorecards ;
 • Deelnemen aan het beheer van de opleidingen en aan de ontwikkeling van competenties binnen de afdeling ;
 • Waken over de goede werking en de evolutie van het informatiesysteem om de levenscycli van materiaal en software op te volgen (syteembewaking, probleemoplossing, voorstellen voor evolutie en uitbreidingen...) ;
 • Incidenten opsporen en registreren, zorgen voor de classificatie met eerstelijnsondersteuning, incidenten onderzoeken, diagnosticeren en snel afsluiten om de dienstverlening te herstellen, zorgen voor monitoring, opvolging en communicatie van incidenten.

Gedragscompetenties :

 • Nauwgezet en georganiseerd werken, zowel in teamverband (behalen van gemeenschappelijke doelstellingen) als zelfstandig ;
 • Beschikken over zin voor verantwoordelijkheid ;
 • Blijk geven van initiatief en innovatie ;
 • Oplossingsgericht denken.

Technische competenties :

 • Houder zijn van een masterdiploma in een informaticarichting ;
 • Beschikken over ten minste 3 jaar ervaring als verantwoordelijke IT-systemen (netwerken en servers) ;
 • Kennis van de technologie van telefonie en videofoondiensten ;
 • In het bezit zijn van de Microsoft-attesten voor netwerkbeheer is een troef ;
 • Kennis van het Nederlands en technisch Engels is een pluspunt.

Wij bieden u :

Een voltijdse overeenkomst van onbepaalde duur op niveau A4 (vanaf 3.477,91 euro bruto maandelijks), een mogelijkheid tot erkenning en valorisatie van anciënniteit die verband houdt met de functie, gratis openbaar vervoer, een hospitalisatieverzekering, een aangepast individueel opleidingsplan, een aangename werkomgeving in volle evolutie.

Geïnteresseerd ?

Stuur uw kandidatuur (C.V. en motivatiebrief), uiterlijk voor 07/04/2019 per e-mail naar het adres: jobs2018-041@cpas.woluwe1200.be met verplichte vermelding van de verwijzing ICT_RESP EXP.

Agenda


Alle evenementen

© 2019 - CPAS Woluwe-Saint-Lambert

Intranet | Contact | Disclaimer | Sitemap