Homepagina > Jobs > Facility Manager (h/f/x)

Facility Manager (h/f/x)

Om het hoofd te bieden aan de toenemende activiteit van zijn diensten, gaat het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Sint-Lambrechts-Woluwe over tot de aanwerving van een FACILITY MANAGER (m/v/x) voor zijn departement Infrastructuur.

Voorstelling van het departement Infrastructuur:

Het departement Infrastructuur bestaat uit drie onderling afhankelijke pijlers:

 1. Technisch Beheer (Preventief en periodiek onderhoud)
 2. Duurzame Ontwikkeling (Energieoptimalisatie van de infrastructuur en de uitrustingen)
 3. Ontwikkeling en Beheer van Vastgoedprojecten (aanpassing aan de geldende technische en bouwkundige regelgeving en milieuvoorschriften / Innovatie).

Voorstelling van de functie en takenpakket:

Als Facility Manager binnen het departement Infrastructuur zorgt u voor de inbreng van een strategische, duurzame en vernieuwende visie op de ontwikkeling van de technische installaties en uitrustingen waarvan het OCMW eigenaar is.

U houdt zich bezig met het opstellen en het bijhouden van de boordtabel voor het onderhoud (preventief en curatief onderhoud en controles) van de gebouwen die het OCMW voor zijn activiteiten gebruikt.

U verzekert de monitoring van de technische infrastructuur via een Gecentraliseerd Technisch Beheerssysteem voor de gebouwen.

U plant de uitgaven voor de investeringen en technische exploitatie en zorgt in overleg met het departementshoofd voor de budgetopvolging.

U werkt mee aan de coördinatie van technische en vastgoedprojecten via overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten, in samenwerking met de juridische cel.

U zorgt voor de opvolging en controle van de interventies van externe dienstverleners.

U hebt een overzicht van de projecten die u stuurt en rapporteert hierover regelmatig aan de directie.

Vereiste kwaliteiten voor de functie:

Voorwaarden om aan de aanwervingsprocedure deel te nemen:

U hebt een masterdiploma dat toegang geeft tot niveau A van de lokale overheidsdiensten in Brussel.

U bent idealiter in het bezit van een diploma in Engineering (civiele techniek, bouw ...) of een gespecialiseerde Master in Facility Management.
Opmerking: Indien u geen van de bovenvermelde diploma’s bezit, maar wel een master en een grondige ervaring in een gelijkaardige functie hebt, beantwoordt u eveneens aan de voorwaarden.

Gedragscompetenties :

 • U bent autonoom, uiterst nauwkeurig, gestructureerd en assertief
 • U werkt proactief met inachtneming van de besluitvormingsprocedures
 • U bent resultaat- en klantgericht
 • U bent leergierig en deelt ook graag uw kennis
 • U beschikt over goede onderhandelingsvaardigheden en ervaring met het managen van externe partners
 • U bent een uitstekende teamplayer
 • U kan zich gemakkelijk aan veranderingen aanpassen

Technische competenties:

 • Technische kennis in de volgende domeinen: HVAC, sanitaire en thermische installaties, hoog- en laagspanningselektriciteit, branddetectie, liften en rationeel energiebeheer
 • Grondige kennis van projectbeheer: praktijkervaring van minimum twee jaar
 • Kennis en opvolging van de evolutie van technische voorschriften voor duurzaam beheer van gebouwen
 • Ervaring met CMMS is een troef voor een mogelijke implementatie van dergelijke software op onze verschillende sites (automatisering van het interventieprogramma, periodieke controles, enz.)
 • Kennis van wetgeving inzake overheidsopdrachten
 • Kennis van het Brusselse institutionele landschap
 • U drukt zich duidelijk en begrijpelijk uit in de andere gewesttaal, zowel schriftelijk als mondeling en u rapporteert de gegevens op een correcte manier

Wij bieden u:

Een voltijds contract (37,30 u per week) van onbepaalde duur van niveau A4 (bruto maandloon, zonder anciënniteit: 3.477,91 euro), een mogelijkheid tot erkenning en valorisatie van uw anciënniteit die verband houdt met de functie, een eindejaarspremie, gratis openbaar vervoer, hospitalisatieverzekering, een aangepast individueel opleidingsplan, een aangename werkomgeving in volle ontwikkeling.

Interesse?

Stuur uw sollicitatie (CV en motivatiebrief) uiterlijk op 28/04/2019 per e-mail naar:
jobs2019-006@cpas.woluwe1200.be en vermeld uitdrukkelijk de referentie INFRA-FACILITY.

Agenda


Alle evenementen

© 2019 - CPAS Woluwe-Saint-Lambert

Intranet | Contact | Disclaimer | Sitemap