Accueil > Jobs > Maatschappelijk assistent (m/v/x) voor de sociale dienst eerste (...)

Maatschappelijk assistent (m/v/x) voor de sociale dienst eerste lijn

Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Sint-Lambrechts-Woluwe werft aan voor de sociale dienst eerste lijn van de afdeling Maatschappelijk Welzijn een MAATSCHAPPELIJK ASSISTENT (m/v/x)

Voor een voltijdse arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur met onmiddellijke indiensttreding.

Missies

 • Instaan voor de toegang tot ondersteuning en sociale begeleiding die wettelijk en sociaal is aangepast.
 • Identificeren en analyseren van de situatie van de aanvragers en van de aard van hun behoeften, in samenwerking met andere sociale diensten van het centrum (Beroepsinschakeling, Sociale inschakeling/Huisvesting/Energie/Schuldbemiddeling/enz.)

Taken

 • De personen onthalen, informeren, adviseren en oriënteren ;
 • Sociale en administratieve opvolging van de dossiers volgens de vastgelegde procedures ;
 • Sociale onderzoeken instellen (thuisbezoeken, de betrokkenen ontmoeten, de vereiste gegevens verzamelen overeenkomstig de wetgeving) ;
 • Samenvatten van de gegevens van de sociale situatie van de aanvrager teneinde de staat van hun noden vast te leggen ;
 • Regelmatige update van de sociale situatie van de cliënten ;
 • Voorbereiding van de verslagen met de voorstellen voor ondersteuning met het oog op voorlegging aan het comité ;
 • Een relatie leggen met de cliënten met naleving van de deontologische regels
 • Samenwerken met de collega’s en andere diensten van het centrum evenals met externe diensten.

Vaardigheden

 • Nauwgezetheid, autonomie, polyvalentie, nieuwsgierigheid en zin voor organisatie
 • Luistervaardigheid, empathie en begrip
 • Naleving van de vertrouwelijkheidsregels - beroepsgeheim
 • Kritische blik op de beroepspraktijk en inzicht in een perspectief van evolutie
 • Stressbestendig

Kennis

 • Sociale wetgeving :
 • Organieke OCMW-Wet (08/07/1976)
 • Wet inzake het ten laste nemen van de steun verleend door de OCMW’s (02/04/1965) ;
 • Wet betreffende het recht op maatschappelijke integratie (26/05/2002)
 • Kennis van het Nederlands (Selor-brevet of bereid zijn het te behalen)
 • Kennis van de basisinformaticaprogramma’s (Excel, Word, Outlook).

Voorwaarden

 • Houder zijn van een diploma maatschappelijk assistent ;
 • Beschikken over een voorafgaande OCMW-ervaring in een algemene sociale dienst en in het bezit zijn van een taaldiploma van Selor dat overeenstemt met uw niveau, zijn troeven ;
 • Gebruik kunnen maken van de klassieke kantoorsoftware - Outlook, Word, Excel - en in staat zijn om specifieke software te leren gebruiken.

Wij bieden :

Een voltijdse arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur op niveau BH1, een mogelijkheid van erkenning en valorisatie van anciënniteit, een eindejaarspremie, gratis openbaar vervoer, een hospitalisatieverzekering, een aangepast individueel opleidingsplan, een evolutie in een stabiele en aangename omgeving.

Geïnteresseerd ?

Stuur uw kandidatuur (C.V. en motivatiebrief), uiterlijk voor 10/03/2019, bij voorkeur per e-mail naar het adres jobs2018-034@cpas.woluwe1200.be met verplichte referentie DAS-SSG-AS.

Agenda


Tous les événements

© 2019 - CPAS Woluwe-Saint-Lambert

Intranet | Disclaimer | Plan du site | Contact